ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี คืออะไร?

article-ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี คืออะไร?

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

โดย พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

5.00

ไข้หวัดใหญ่แบ่งออกเป็น

สายพันธุ์ใหญ่ ๆ 3 สายพันธุ์ คือ เอ บี และซี ซึ่งสายพันธุ์ซี มีความรุนแรงน้อยที่สุด สำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและบี เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วโลก แต่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอมักจะรุนแรงมากกว่า     

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี แพร่ระบาดอย่างไร

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งปี แต่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีครั้งนี้เป็นไข้หวัดตามฤดูกาล โดยส่วนมากจะระบาดในช่วงฤดูหนาว เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น ซึ่งพบมากที่สุดช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม และฤดูฝน คือ ช่วงเดือนสิงหาคม และสามารถพบได้ทุกช่วงวัย โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่มีดัชนีมวลกายเยอะหรือโรคอ้วน
สำหรับการแพร่ระบาดของโรค สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสสารคัดคลั่ง อาทิ น้ำมูก เสมหะ การไอจามรดกัน อาการป่วยจะเป็นแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูงมากถึง 40 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามตัว คัดจมูก มีน้ำมูก เจ็บคอและไอ หากมีภาวะแทรกซ้อนก็จะเกิดภาวะปอดอักเสบและอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉลี่ยระยะเวลาป่วยประมาณ 6-7 วัน

สามารถวิธีป้องกันง่ายๆ ได้โดย

  1. ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน เพราะวิธีนี้สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์เอและบี ซึ่งในการฉีดครั้งแรกของชีวิต (หากอายุน้อยกว่า 9 ปี ต้องฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน จากนั้นกระตุ้นทุกปี ปีละ 1 ครั้ง แนะนำก่อนเปิดเทอมใหญ่หรือก่อนเข้าฤดูฝน)

  2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพราะเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถติดต่อกันได้ง่ายมาก

  3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด หรือมีคนเยอะ

  4. ล้างมือให้บ่อยครั้งขึ้นและควรล้างมือให้สะอาด

  5. ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการจามหรือไอรดผู้อื่น

"หากสงสัยว่ามีอาการเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรพบแพทย์ทันที เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่"

Share:
social-media-iconsocial-media-iconsocial-media-icon

เพื่อสุขภาพ

แพ็คเกจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว