บริการสุขภาพสำหรับองค์กร

บริการลูกค้าองค์กรของโรงพยาบาล

 • ตรวจสุขภาพประจำปี ในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงการทำงาน
 • ตรวจประเมินความเสี่ยงโรงงาน
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ตามฤดูกาล
 • อบรมความรู้ต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ความรู้เรื่องโรคต่างๆ

บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร เราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความใส่ใจ ห่วงใย ดุจญาติมิตร มีแพทย์ชำนาญการ ทีมงานที่คอยดูแลประสานงาน อำนวยความสะดวก พร้อมทั้ง หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับ บริการการตรวจสุขภาพประจำปี การบริการการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล สำหรับลูกค้าทุกองค์กร การบริการตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เราบริการดูแลรักษาพยาบาลพนักงานให้กับสถานประกอบการณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ทั้งยังร่วมกับภาครัฐดูแลเรื่องสุขภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

บริการด้านสุขภาพ ตรวจประเมินความเสี่ยงโรงงาน (Walk to Survey)

การบริการเดินสำรวจสถานประกอบการโดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาตร์ เพื่อประเมินความเสี่ยง ในการทำงานให้ตรงตาม พรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 พร้อมจัดทำรายงานสรุปผล การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานด้านต่างๆ บริการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ การจัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมช่วยลดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงานของพนักงานและป้องกันการถูกร้องเรียนจาก ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งคุกคามทางสุขภาพ เบอร์ติดต่อ รายชื่อผู้ประสานงานศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย โทร 02-033-2900 ต่อ 3332 Email : [email protected] คุณสุรัชนก (จูน) โทร. 085-9110522

อบรมความรู้ต่างๆ

มีบริการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงานให้ครอบคลุม อทิเช่น เรื่องการอบรมปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR เรื่องการแนะนำให้ความรู้หลังตรวจสุขภาพกลุ่มพนักงานที่มีผลผิดปกติ การให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆตามฤดูกาล หรือ โรคจากการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพในองค์กรของท่านอย่างต่อเนื่อง บริการหลักสูตรอบรมต่างๆ · หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR (ครึ่งวัน/เด็มวัน) · หลักสูตรแนะนำความรู้หลังตรวจสุขภาพประจำปี · หลักสูตรการให้ความรู้เรืองโรคจากการทำงาน · หลักสูตรการให้ความรู้เรืองโรคตามฤดูกาล เบอร์ติดต่อ รายชื่อผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดลูกค้าองค์กร โทร 02-033-2900 ต่อ 5077 Email : [email protected] คุณเกสร พูลผล (แคท) โทร.095-2083837 Line ID : cr_mkt_ch3 คุณรรรรรร สันติชัย (กวินท์) โทร.085-9110528 Line ID: 0859110528

ผู้เข้ารักษาสามารถดำเนินการดังนี้

https://directus-chg3gk.chularat3inter.com/assets/80e5bcf9-8109-4ad2-93e0-e593f3764f99?key=preset-q75-webp

บริการคู่สัญญา
ประเภทของสัญญาที่ทางโรงพยาบาลมีให้บริการ

 • เครดิตค่ารักษาพยาบาล
 • สัญญาแทนการมีแพทย์ประจำโรงงาน (กสว.)

สิทธิประโยชน์ที่มีให้กับลูกค้าองค์กร

 • ให้บริการประสานงานด้านข้อมูลการใช้สิทธิ ในการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขคู่สัญญา
 • ประสานงานในเรื่องเอกสารการใช้สิทธิกับผู้รับบริการ บริษัท
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้สิทธิเบิกต่างๆ กับผู้รับบริการคู่สัญญา
 • สิทธิส่วนลดค่าบริการสำหรับลูกค้าองค์กรที่สมัครเป็นคู่สัญญา
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟรี สำหรับลูกค้าองค์กรที่เป็นคู่สัญญา
 • รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับเคสอุบัติเหตุในงาน

  ติดต่อประสานงานเบอร์ติดต่อ

  รายชื่อผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดลูกค้าองค์กร

 • โทร 02-033-2900 ต่อ 5077
 • Email : [email protected]
 • คุณเกสร พูลผล (แคท) โทร.095-2083837 Line ID : cr_mkt_ch3
 • คุณรรรรรร สันติชัย (กวินท์) โทร.085-9110528 Line ID: 0859110528

ข่าวสาร และกิจกรรม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว