ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

Slide 1

ให้การบริการ

Serv24 1Serv24 2

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

          ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด นำทีมโดย พญ.อารีย์ กิจศิริกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทีมนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ให้บริการการตรวจประเมินโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท การเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ให้การวินิจฉัยโรค การรักษา ตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิธีการใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย การออกกำลังกายแบบจำเพาะ การฝังเข็มบำบัด การให้คำแนะนำทางการแพทย์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทน

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการรักษาและฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ดังนี้

          ผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็นในภายหลัง เช่น แขน-ขาขาด (Limb amputee), อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disorder), อัมพาตจากภาวะไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ (Spinal cord injury), ความผิดปรกติทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมภายหลังสมองได้รับบาดเจ็บ (Traumatic brain injury), เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy), เด็กที่ไม่มีแขนขาแต่กำเนิด (Congenital limb deficiency), เด็กพัฒนาการช้า (Delayed Development)

ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ (Muscle spasm) มีอาการเจ็บปวดทั้งชนิดเรื้อรังและไม่เรื้อรัง (Pain syndrome)

ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปรกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางออร์โธปิดิคส์ (กระดูกและข้อ)

ผู้ป่วยที่ถูกส่งมาตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย (ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นในตรวจ)

ผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac rehabilitation) ประเภทต่างๆ (เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจรั่ว ฯลฯ) ทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหรือสวนหัวใจ

ผู้ป่วยโรคทางปอด (Pulmonary rehabilitation) เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น

ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นักกีฬาที่บาดเจ็บจากการซ้อมหรือแข่งขันที่ต้องการคำแนะนำในการเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬา

ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ เป็นต้น

โดยมีเทคนิคการตรวจประเมิน ฟื้นฟู รักษาที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  • การตรวจประเมินหาสาเหตุ และรักษาฟื้นฟูสภาพ แก่ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวด (Pain) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฉีดยาคลายจุดเจ็บปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ (Trigger point injection) การทำกายภาพบำบัด การฝังเข็ม (Acupuncture) การออกกำลังแบบต่างๆ (อาทิ การยืดกล้ามเนื้อ, การออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นต้น) การฉีดยาเข้าข้อ เป็นต้น
  • การตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย (ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นในตรวจ) หรือเรียกว่า ELECTRODIAGNOSTIC STUDY
  • การรักษาด้วยมือ โดยวิธีการนวด ดัด ดึง ด้วยเทคนิคพิเศษ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบริเวณของร่างกายที่รักษาและตามอาการของผู้ป่วย
  • รักษาด้วยความร้อนลึก ความร้อนตื้น ความเย็น คลื่นไฟฟ้า คลื่นแสง คลื่นแม่เหล็กและเครื่องมือไฟฟ้าชนิดต่างๆที่ทันสมัย
  • ให้คำปรึกษาแนะนำและวิเคราะห์ การทำงานของโครงสร้างร่างกาย การยศาสตร์ ความเหมาะสมของท่าทาง สถานที่และวิธีการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากความไม่เหมาะสมของภาวะงาน ทั้งในสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ทำงานอื่นๆ
  • การรักษาด้วยการบริหารร่างกาย โดยวิเคราะห์จากอาการที่ผู้ป่วยเป็นนั้นมาจากสาเหตุความบกพร่องของกระดูก กล้ามเนื้อ หรือเส้นประสาทแล้วออกแบบท่าการบริหารร่างกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
  • การตรวจประเมิน รักษา และกระตุ้นพัฒนาการ (Early intervention) สำหรับผู้ป่วยเด็กกลุ่มต่างๆที่มีความพิการ (Child disabled) เช่น มีปัญหาพัฒนาการช้า มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว หรือพิการทางสมอง การตรวจประเมินและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้มีพัฒนาการที่สมวัย
  • การตรวจประเมิน และสั่งการรักษาด้วยกายอุปกรณ์เสริม (Orthosis คือเครื่องประคองร่างกายชนิดต่างๆ) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เช่น ปวดหลังที่บั้นเอว, เส้นเอ็นมือขาด, ข้อเท้าตก เป็นต้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คำถามที่พบบ่อย Q/A

สอบถามเพิ่มเติม

icon020332900 ต่อ 4101/ 4102
iconเวลาทำการปกติ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 – 17.00 น. คลินิกพิเศษ จันทร์ - ศุกร์ 17.00-20.00น. เสาร์-อาทิตย์,นักขัตฤกษ์ 8.00-17.00
นัดหมายแพทย์
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว