โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พันธกิจ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ยึดมั่นจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

  บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Star of the East" โดยเน้นธรรมาภิบาล การเติบโตในอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางการแพทย์ และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการในด้านคุณภาพและความพึงพอใจ เน้นความปลอดภัยและราคาที่ยุติธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายเติบโตควบคู่กับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นการขยายจุดให้บริการเครือข่าย และพัฒนาคุณภาพการให้บริการผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

  เรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการรักษาโรคซับซ้อน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
  นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข (ประธานกรรมการบริหาร)

  รางวัลและเกียรติยศ

  SET Awards 2022

  SET Awards 2022

  Best Company Performance

  CGR 2023

  CGR 2023

  บรรษัทภิบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

  รางวัลเกียรติยศ

  รางวัลเกียรติยศ

  ได้รับรางวัล Thailand Top’s Corporate Brand : Healthcare Service 3 ปีซ้อน

  การรับรองคุณภาพ

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับการรับรองคุณภาพจากสากล JCI (Joint Commission International), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ รางวัลองค์กรไทยที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด หมวดการแพทย์

  https://directus-chg3gk.chularat3inter.com/assets/91debbfe-7e4f-4782-8987-55128c12dcba?key=preset-q75-webp

  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

  เริ่มต้นจากโรงพยาบาลเล็ก ๆ ที่ ถ.บางนาตราด กม.12 ชื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ขนาด 25 เตียง มีพนักงาน 30 คน และแพทย์ 4 ท่าน ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เติบโตเป็น 10 สาขา มี 450 เตียง พนักงาน 1,500 คน และแพทย์มากกว่า 100 ท่าน จากเดิมดูแลผู้ป่วยนอก 300 คน/วัน ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยนอกถึง 5,000 คน/วัน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เช่น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ ศูนย์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยวิกฤติ ศูนย์โรคหัวใจ และศูนย์รักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะสาขา 3, 9, และ 11 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไป ดูแลผู้ป่วยในระดับ Primary, Secondary และ Tertiary Care โดยเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอันดับแรก ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ระดับ 3

  วิสัยทัศน์, พันธกิจ และค่านิยม (iCARE) กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

  บริษัทฯ ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Star of the East" โดดเด่นด้วยธรรมาภิบาล การเติบโตในอุตสาหกรรม การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ เรายึดมั่นในการให้บริการที่เน้นคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า (Patient Focus) ด้วยราคาที่ยุติธรรม และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Patient Safety) บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายเติบโตควบคู่กับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นการขยายจุดให้บริการเครือข่าย และยกระดับคุณภาพผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง คณะกรรมการและผู้บริหารได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรองรับการเติบโตและความสำเร็จในอนาคต

  วิสัยทัศน์

  เป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
  เป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
  เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain hospital) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง (Sustainable growth) และบริหารเครือข่าย(Network) อย่างมีประสิทธิภาพ
  เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain hospital) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง (Sustainable growth) และบริหารเครือข่าย(Network) อย่างมีประสิทธิภาพ
  ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นที่รักและศรัทธาของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป
  ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นที่รักและศรัทธาของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป

  พันธกิจ

  ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานของผู้รับบริการ
  ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานของผู้รับบริการ
  สร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้อง และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็น Green Hospital
  สร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้อง และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็น Green Hospital
  ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  พนักงานมีความสุข
  พนักงานมีความสุข

  ทีมผู้บริหาร

  ข่าวสารและกิจกรรม

  เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

  เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว