กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG คว้า 3 รางวัล จากงาน SET Awards 2022 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีทุกมิติ

banner-image

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

นวัตกรรมทันสมัย
พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
มาตรฐานระดับสากล

Center for Medical Excellence • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อนด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง • ให้บริการแบบเบ็คเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยและญาติ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

img-0-https://directus-chg3gk.chularat3inter.com/assets/cf87094c-bc72-4ce3-8520-a109c2b88889?key=preset-q75-webpimg-1-https://directus-chg3gk.chularat3inter.com/assets/a02a02b8-03b5-4ea5-adbc-3b77c07bc1e3?key=preset-q75-webpimg-2-https://directus-chg3gk.chularat3inter.com/assets/7fd00541-1ff5-4509-a728-abc78e72e967?key=preset-q75-webp

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

ค้นหาแพทย์

แพ็คเกจและโปรโมชัน

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ดูแลใส่ใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร "You are my family We care"

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาและการบริการ มามากกว่า 30 ปี เพื่อการยกระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์ในทุกๆ ด้านโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยให้มากที่สุด

การรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับการรับรองคุณภาพจากสากล JCI (Joint Commission International), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ รางวัลองค์กรไทยที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด หมวดการแพทย์

https://directus-chg3gk.chularat3inter.com/assets/91debbfe-7e4f-4782-8987-55128c12dcba?key=preset-q75-webp
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว